آن چه باعث پیروزی است گرایش شما نیست، بلکه رفتار شماست
“زیگ زیگلار”
سخنان بزرگان
جملات انگیزشی
keyboard_arrow_up