آزمون جراحی ۳ + جراحی ۲ ۳ شهریور

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون جراحی 3 + جراحی 2 3 شهریور
زمان: ۰۰:۳۶:۰۰
۳۰ سوال
۳۸ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*آزمون جراحی ۳ + جراحی ۲ ۳ شهریور

*تعداد سوالات: ۳۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۶ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up