آزمون زنان۱،زنان۲،چشم،نورولوژی،ای ان تی*۱۰ فروردین

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون زنان1،زنان2،چشم،نورولوژی،ای ان تی*10 فروردین
زمان: ۰۱:۰۰:۰۰
۵۰ سوال
۹ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

***راهنمایی جهت آزمون دادن با موبایل (در صورت لزوم)

توجه:

*آزمون زنان۱،زنان۲،چشم،نورولوژی،ای ان تی*۱۰ فروردین

*تعداد سوالات: ۵۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۶۰ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up