آزمون نورولوژی + مرور زنان ۲ ۱۴ مهر

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون نورولوژی + مرور زنان 2 14 مهر
زمان: ۰۰:۳۶:۰۰
۳۰ سوال
۳۰ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*آزمون نورولوژی + مرور زنان ۲ ۱۴ مهر

*تعداد سوالات: ۳۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۶ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up