چند ساعت بخونم؟

https://doctorkazemian.com/wp-content/uploads/2024/05/audio_2024-05-16_23-00-11.ogg چند ساعت بخونم خوبه؟ لطفا به حرف های سلیقه ای اطرافیان گوش ندین! 🔆 ویژه داوطلبان جدید 🔆 ✅ دکتر علی مرادمند رتبه ۱۱۵ دستیاری دوره ۵۰

تغییر محل درس خوندن؟

https://doctorkazemian.com/wp-content/uploads/2024/05/audio_2024-05-15_21-44-02.ogg تغییر محل درس خوندن مهمه؟ لطفا نذارین درس خوندن واستون تکراری بشه! 🔆 ویژه داوطلبان جدید 🔆 ✅ دکتر علی مرادمند رتبه ۱۱۵ دستیاری دوره ۵۰

هدف از مشاوره گرفتن چیه؟

https://doctorkazemian.com/wp-content/uploads/2024/05/audio_2024-05-12_18-29-48.ogg هدف از مشاوره گرفتن چیه؟ لطفا مشاوره گرفتن رو با تقلید کردن اشتباه نگیرین! 🔆ویژه داوطلبان جدید🔆 ✅ دکتر علی مرادمند رتبه ۱۱۵ دستیاری دوره ۵۰ 🔷 گروه مشاوره دکتر کاظمیان 🔷

بررسی سوالات دستیاری ۵۱

فرم درخواست بررسی سوالات ⭕️ 📌 دوستانی که نسبت به کلید اعلام شده، اعتراض دارند در لینک مورد نظر اعلام کنند 🔺 «سوال و کلید همراه با متن رفرنس» 🔰 🔸 دقت کنید که هرچه تعداد درخواست‌های بررسی‌ بیشتر باشه، احتمال موثر بودن اعتراض بیشتر هست. 🔸

توصیه های آزمون دادن

فلان دارو رو بخورم؟ https://doctorkazemian.com/wp-content/uploads/2024/05/audio_2024-05-03_19-13-29-1.ogg ترتیب دفترچه رو بهم بزنم؟ مثل همیشه عمل کنین! 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 دکتر علی مرادمند رتبه ۱۱۵ دستیاری دوره ۵۰ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 📼 توصیه های ۲۴ ساعت قبل آزمون📼 https://doctorkazemian.com/wp-content/uploads/2024/05/4_6005897943909926540.mp3 آخرین اندرزها برای آخرین ساعتها به بچه هامون. امیدواریم براتون مفید باشه. وقتتونو نمیگیره… برا بچه هایی که پنجشنبه آزمون دارن هم بفرستین.…
keyboard_arrow_up