برخی از مردم رویای موفقیت دارند، حال آنکه دیگران برمی خیزند و سخت برای آن تلاش می کنند.
“مارک زوکر برگ”
جملات انگیزشی
جملات انگیزشی
keyboard_arrow_up