در زندگی، چیزی را به دست می آوری
که باور داری سزاوارش هستی.
سخنان بزرگان
جملات انگیزشی
keyboard_arrow_up